พาเที่ยว เฟิ่งหวง เวนิสของจีนที่ หูหนาน

เฟิ่งหวง เวนิสของเมืองจีน  เฟิ่งหวง (Fenghuang) เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน...

Read More