น้ำตกสาริกา จ.นครนายก

น้ำตกสาริกา น้ำตกสาริกา  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดปี น้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอดๆ ถึง9 ชั้น ในแต่ละชั้นก็จะมีมีแอ่งน้ำเล็กๆ มีหินจากธรรมชาติ บริเวณทางขึ้นของ...

Read More