ซิดนีย์ Sydney ออสเตรเลีย

ซิดนีย์ Sydney  เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐสำคัญของประเทศออสเตรเลีย ซิดนีย์ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของออสเตรเลีย เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลียมากว่า 4 ล้านคน เป็น Melting pot หรือเมืองที่หล่อหลอมวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมที่เจริญงอกงามควบคู่ไปกับความเจริญทางวัตถุ จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหนึ่งที่สวยและน่าอยู่ที่สุดในโลก

Sydney

Sydney Opera Hous ออสเตรเลีย

sydney Opera House หรือชื่อตามหลักภาษาไทยว่า ‘โรงอุปรากรซิดนีย์’ ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นอาคารสีขาวคล้ายใบเรือเรียงซ้อนกัน สัญลักษณ์ที่บอกว่า…เรามาถึงซิดนีย์แล้วอย่างเป็นทางการ สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองมีผู้มาเยือนมากกว่า 10.9 ล้านคนเข้าเยี่ยมชม Opera House ในทุก ๆ ปี

Sydney

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงถึง 102 ล้านดอลล่าร์ โดยที่เงินที่นำมาจ่ายส่วนใหญ่ได้มาจากการขายล็อตเตอรี่ของรัฐบาล และใช้เวลานานถึง 14 ปีเต็ม ในการก่อสร้าง

 

เมือง ซิดนีย์ Sydney มีสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่นี่ปีละหลายล้านคน แม้ค่าครองชีพที่นี่จะค่อนข้างสูงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอันหลากหลาย เป็นอีกนึงเมืองที่หลายคนไฝ่ฝัน

ขอบคูนภาพจาก www.google.com