หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ( Shirakawa-go )

หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ( Shirakawa-go ) ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สไตล์กัสโช (Gassho) หลังคามุงด้วยฟางข้าว มีลักษณะคล้ายการพนมมือ สถาปัตยกรรมหลังคาทรงมือพนมที่เรียกว่า กัชโชสุคุริ ซึ่งมีมาแต่โบราณ สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตที่มีมาแต่เดิมต่อสู้กับความหนาวเหน็บและหิมะในฤดูหนาว เป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวที่สุดของทริปหน้าหนาว

Shirakawa-go

สถาปัตยกรรม บ้าน หลังคาทรงมือพนมที่เรียกว่า กัชโชสุคุริ

พาเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ( Shirakawa-go )

ชิราคาวะโก ( Shirakawa-go ) เป็นสถานที่ ที่ยังหลงเหลือวิวทิวทัศน์แบบญี่ปุ่นในอดีต บ้านที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่า “กัชโชสึคุริ” ตั้งอยู่เรียงราย ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ ตอนกลางของญี่ปุ่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในปี 1995 ช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม ในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

 

Shirakawa-go

ปัจจุบันก็ยังคงใช้เป็นที่พักอาศัย ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า แช่ออนเซ็นธรรมชาติ ในบ่อออนเซ็นกลางแจ้ง วิวแม่น้ำไหลอยู่ด้านล่าง ถือเป็นไฮไลท์ที่หลายๆ คนฝันถึง รวมไปถึงการได้ไปสัมผัสงานประจำปีฤดูหนาว

 

ขอบคุณภาพจาก www.paapaii.com