ไม่ต้องขอวีซ่า Passport เล่มเดียวเปรี้ยวได้ทั่วโลก

วีซ่า : Visa คือ การตรวจลงตรา เป็นเอกสารซึ่งออกเพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้น สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ภายในช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้อง ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศ หลายคนอาจจะขอคำรองแล้วไม่ผ่านไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศ อีกทั้งการเตรียมเอกสารและขันตอนในการยืนคำร้องก็แสนจัยุงยากเหลือเกิน แต่ก็มีประเทศเสรีที่เปิดให้เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขออนุญาติเช่นกัน วันี้เรามีรายชื่อประเทศและดินแดนที่คนไทยใช่เพียง Passportามารถเที่ยวได้โดย ไม่ต้องขอวีซ่า มาฝาก

Passport

 

Passport เล่มเดียวเปรี้ยวได้ทั่วโลก

 

แบ่งออกได้ตามระยะเวลาดังนี้

  • อนุญาตให้อยู่ได้ 14 วัน
  • อนุญาตให้อยู่ได้ 15 วัน
  • อนุญาตให้อยู่ได้ 30 วัน
  • อนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน
  • อนุญาตให้อยู่ได้ 180 วัน
  • อนุญาตให้อยู่ได้ 365 วัน
ไม่ต้องขอวีซ่า

รายชื่อประเทศที่สามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องงขอรับการตรวจลงตราหรือ ไม่ต้องขอวีซ่า

 

การทำวีซ่า เพื่อไปเที่ยวยังประเทศต่าง ๆ นั้นยุ่งยากและเสียเวลามาก ๆ วันนี้มาเปิดลิสต์หนังสือเดินทางประเทศไทย Passport เดินทางได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า สูงสุด 2021 รายชื่อประเทศที่สามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องงขอรับการตรวจลงตราหรือ ไม่ต้องขอวีซ่า มีถึง 32 ประเทศทั้วโลก เรียกว่า Passport เล่มเดียวเปรี้ยวได้เกือบทั่วโลกเลยทีเดียว ใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราการเข้าประเทศเป็นหลักฐาน ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น เที่ยวครั้งหน้าแบบสบายๆ

 

 

ขอบคุณภาพจาก www.Google.com