Merlion เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของ สิงคโปร์

เมอร์ไลออน ( Merlion ) แปลว่า สิงโตทะเล มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board-STB) การออกแบบ ผสมผสานเรื่องราวของตำนาน

ต่อมาเมื่อ สิงโตทะเล  เมอร์ไลออน ประติมากรรมสัตว์ประหลาดนี้  ได้รับการจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourist Promotion Board-STPB)

Merlion

 

ที่มาของ เมอร์ไลออน ( Merlion )

เมอร์ไลออน ( Merlion ) ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดยสมาชิกคณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึกและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟ  นายฟราเซอร์ บรูนเนอร์ (Mr.Fraser Brunner) โดยสิงโตทะเล มี 2 ตัว

  • สิงโตทะเลตัวแม่ สูง 8.6 เมตร หนัก 70 ตัน
  • ส่วนรูปปั้นตัวที่ 2 ขนาดเล็กกว่า สูงเพียง 2 เมตร หนัก 3 ตัน

ลำตัวทำจากซีเมนต์ฟอนดู ผิวทำจากจานลายคราม และตาทำจากถ้วยชาสีแดงขนาดเล็ก แต่เดิมแม่สิงโตและสิงโตน้อย ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ตรงข้ามกับ Elizabeth Walk เรียกบริเวณนี้ว่า ( เมอร์ไลออน พาร์ค – Merlion Park) และต่อมาไม่นานบริเวณดังกล่าวก็เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

Merlion

 

สิงโตทะเล ทั้่ง 2 ถูกย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันในปี 2545 การย้ายที่ตั้งสิงโตทะเลไปอยู่ที่ตั้งใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 7.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยตั่งสิงโตทะเลหันหน้าออกไปยังอ่าวมาริน่า (Marina Bay) ที่มีทัศนียภาพสวยงามบริเวณนี้มีแหลมยื่นไปในทะเลและมีไหล่เขาเป็นชั้นๆ มีลานดูวิวที่จุคนได้ถึง 300 คน นักถ่ายภาพจะถ่ายรูปสิงโตทะเลได้พร้อมกับฉากหลังคือเส้นขอบฟ้าของเมืองและท่าเรือมาริน่าที่งดงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี

 

ขอบคุณภาพจาก  www.travel.mthai.com