สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทางช่วง Covid-19

แม้การเดินทางข้ามจังหวัดในช่วง Covid-19 ยังคงทำได้ แต่อาจมีการคัดกรองตามมาตรการของแต่ละจังหวัด แต่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) จะมีด่านตรวจคัดกรองที่เคร่งครัดกว่าจังหวัดอื่น การเดินทางในช่วงนี้จำเป็นที่ต้องผ่านด่านตรวจคัดกรองเพื่อลดการ ระบาดของเชื้อ หากจำเป็นต้องเดินทางเรามีข้อแนะนำและสิงที่ควรรู้เพื่อเตรียมความพร้อมมาฝาก

Covid-19

มาตรการความปลอดภัยต่างๆช่วง Covid-19

มาตรการความปลอดภัยของสายการบินช่วง Covid-19 

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกจุดตรวจหากอุณหภูมิเกิน 37.3 องศาจะไม่อนุญาตให้เดินทาง
  2. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  3. สายการบินมีการเพิ่มมาตรการความสะอาดบนเครื่องบิน และงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน

มาตรการความปลอดภัยของด่านตรวจคัดกรองช่วง Covid-19

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิปกติ โดยผ่านด่านตรวจคัดกรองเพื่อสังเกตอาการ
  2. ต้องมีแอปพลิเคชั่นหมอชนะ และไทยชนะในโทรศัพท์มือถือ หากไม่มีแอปอาจไม่สามารถผ่านด่านตรวจคัดกรองได้
  3. ต้องแจ้งสาเหตุในการเดินทางข้ามจังหวัด

Covid-19

 

และผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงมา ไม่ว่าข้ามจังหวัดหรือไม่ข้ามก็ตาม ขอความร่วมมือให้กักตัวเองอย่างน้อย 14 วัน หรือมาพบแพทย์พร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทาง อาการ ให้แพทย์ทราบ เพื่อขอรับการตรวจโควิด-19

 

ขอบคุณภาพจาก www.Google.com