กาแฟ ( Coffee )

กาแฟ( Coffee )  เชื่อกันว่า ชาวเอธิโอเปีย เป็นคนกลุ่มแรกซึ่งรู้จักการนำเมล็ดจากต้นกาแฟมาต้นเพื่อดื่ม โดยมีหลักฐานปรากฏขึ้นราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 กาแฟได้แพร่ขยายไปยังทวีปยุโรป อินโดนีเซีย และทวีปอเมริกา และเป็นที่นิยมทั่วโลกในปัจจุบัน

ผลกาแฟ ( Coffee ) สายพันธุ์ที่มีการปลูกมากที่สุดทั่วไป ได้แก่ อาราบิก้า และ โรบัสต้า

  • อาราบิก้า (Arabica) เป็นกาแฟแบบดั้งเดิมมีรสชาติดี
  • โรบัสต้า (Robusta) เป็นกาแฟที่มีปริมาณกาเฟอีนสูง มีรสขมและเปรี้ยว

Coffee

ทำความรู้จัก กาแฟ( Coffee ) แต่ละชนิด

กาแฟ( Coffee ) เครื่องดื่มที่ทำจากเมล็ดกาแฟคั่ว เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง นิยมดื่มร้อนๆ แต่ก็สามารถดื่มแบบเย็นได้ สามารถดืมแบบไหนได้

Coffee

  • กาแฟดำ  (espresso)

กาแฟดำ หรือ เอสเพรสโซ คำกาแฟเพียวๆ รสเข้ม ไม่ใส่น้ำตาลหรือนม เสิร์ฟเป็นแก้วเล็กๆ เพราะนิยมดื่มให้หมดในอึกเดียว

  • คาปูชิโน (cappuccino)

มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลี ส่วนประกอบหลักคือ เอสเพรสโซผสมกับนมสตีม นมตีเป็นโฟมละเอียดลอยอยู่ด้านบน ซึ่งประกอบด้วยนมเป็นส่วนใหญ่

  • ลาเต้ (Latte)

Latte  เป็นภาษาอิตาลีซึ่งหมายถึง กาแฟกับนม เป็นกาแฟที่ผสมด้วยนมร้อนค้ายๆ คาปูชิโน แต่จะไม่ตีนมเป็นโฟม เหมือนคาปูชิโน

  • มอคค่า (Mocha)

มอคค่า จะมีสีและกลิ่นคล้ายชอคโกแลต โดยมีโกโก้ เป็นส่วนประกอบนั้นเอง

  • อเมริกาโน (americano)

คือการเจือจางเอสเพรสโซ โดยเติมน้ำร้อนผสมลงไปในเอสเพรสโซ ไม่ปรุงด้วยนมหรือน้ำตาล

Coffee

สำหรับประเทศไทย ร้อยละ 98  เป็นกาแฟโรบัสต้า โดยมากปลูกทางภาคใต้ กาแฟอราบิก้า ประมาณร้อยละ 2 ปลูกมากตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือ โดยกาแฟไทยทีมีชื่อเส๊ยงมากได้แก่ กาแฟดอยช้าง โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็น อราบิก้า ที่ปลูกบนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีรสชาติดีเทียบเคียงกับกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลกเลยที่เดียว

ขอบคุณภาพจาก www.google.com