เวย์โปรตีน ( Whey Protein ) เครื่องดื่มสุขภาพ

การเลือกรับประทานอาหารที่ได้ประโยชน์นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับร่างกาย ซึ่งโปรตีนนั้นเป็นหนึ่งในสารอาหารที่จำเป็น ในแต่ละวันเราอาจได้รับโปรตีนไม่เพียงพอต่อที่ต้องการ ร่างกายคนเราจะขาดโปรตีนไปไม่ได้เด็ดขาด จึงจำเป็นต้องกินโปรตีนทดแทน เวย์โปรตีน จะช่วยให้ร่างกายมีแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย ความต้องการโปรตีนของร่างกายก็แตกต่างกัน การทานโปรตีนจึงต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย

เวย์โปรตีน

 

เวย์โปรตีน คืออะไร

เวย์โปรตีน คือ โปรตีนหลักชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในน้ำนม เป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่สกัดได้จากนมวัว เต็มไปด้วยสารสำคัญเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่ครบถ้วนต่อความต้องการ โดยการสกัดนี้จะนำเอาคาร์โบไฮเดรตและไขมันออกให้เหลือแค่โปรตีนเพียว ๆ จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทำให้แห้งเพื่อให้เป็นผง สามารถเก็บไว้ได้นาน

เวย์โปรตีน

เวย์โปรตีนอยู่ทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน คือ

  1. เวย์โปรตีน คอนเซนเทรท มีความเข้มข้นของโปรตีนอยู่ประมาณ 70-80% เหมาะสำหรับผู้ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
  2. เวย์โปรตีน ไอโซเลต มีความเข้มข้นของโปรตีนสูงขึ้นไปอีก มากกว่า 90% ได้จากการนำเวย์โปรตีน คอนเซนเทรทมาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติม
  3. เวย์โปรตีน ไฮโดรไลซ์ เป็นโปรตีนบริสุทธิ์ 100% ได้จากการนำเวย์โปรตีนแบบที่ 1 และ 2 ไปผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ ทำให้โมเลกุลถูกย่อยจนเป็นเปปไทด์ ร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุด

 

ซึ่งปัจจุบัน กระแสการดูแลสุขภาพนั้นมาแรงมาก ทำให้คนหันไปออกกำลังกายมากขึ้น ส่งผลให้มีเวย์โปรตีนหลากหลายแบรนด์ออกสู้ท้องตลอด มีหลายหลายรสชาติ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโพค รวมไปถึงจำแนกแยกออกเป็นประเภทต่างๆตามความต้องการ

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก www.Google.com