สะพานสวรรค์ (เทียนเชิงซ่านเฉียว)

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  สะพานสวรรค์  Three Natural Bridges  天生三橋  ตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลง นครฉงชิ่ง ประเทศจีน มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพรงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ด้านบนจะมีระเบียงแก้วเป็นกระจกใสให้เดินเล่นท้าความเสียว ความสูง 1,200 เมตร การลงไปหลุมฟ้าจะต้องลงลิฟท์แก้วริมผา ความสูงกว่า 80 เมตร ซึ่งหลังจากที่ลงมาแล้วก็ต้องเดินเท้าไปตามทาง

สะพานสวรรค์

 

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า จะมีจุดที่ถูกเรียกว่า สะพานสวรรค์ อยู่ 3 แห่งด้วยกัน คือ

สะพานสวรรค์

 

1.) Tianlong Bridge (天龙桥) เป็นสะพานที่อยู่ใกล้กับโรงเตี๊ยมโบราณ ความสูง 235 เมตร มีลักษณะเป็นโพรงทะลุ

 

 

 

สะพานสวรรค์

 

 

2.) Qinglong Bridge (青龙桥) ลักษณะเป็นโพรงยาว มีลำธารเล็กไหลผ่าน ความสูง 281 เมตร

 

 

 

 

 

สะพานสวรรค์

 

 

3.) .Heilong Bridge (黑龙桥) สะพานสุดท้ายอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดจึงทำให้มีความมืดทึบ ความสูง 223 เมตร

 

 

 

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีน้ำตกหุบผาสวรรค์ น้ำตกสายน้อยใหญ่ที่ไหลลงมาจากรอยแยกหุบเขา ตามรอยเลื่อนของเปลีอกโลกที่แยกออกจากกัน ลงมาบรรจบที่เบื้องล่างเป็นบึงมรกตสีสวย ด้วยความงาม และน่าตื่นตาตื่นใจนี้เอง จึงทำให้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฟอร์มยักษ์ เช่น Curse of Golden Flower, Transformer 4 อีกด้วย

 

 

ขอบคุณภาพจาก www.Google.com