มรดกโลก World Heritage Site

    มรดกโลก : World Heritage Site  คือ พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชา มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนกระจายตัวอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งมรดกโลกที่ว่านี้ล้วนมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานและความงดงามทางศิลปะ วันนี้เราจะพาไปดู  มรดกโลก ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก แต่ละที่บอกได้เลยว่า ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

มรดกโลก ในเอเชีย

เมือง มรดกโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นจะมีที่ไหนบ้างที่เราสามารถไปเที่ยวได้ง่ายๆ มีที่ไหนบ้างตามมาดูกันได้เลย

 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในประเทศไทยบ้านเรานี่เอง ป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานีโบราณ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534

มรดกโลก

 

นครวัด ประเทศกัมพูชา

เป็นศาสนสถานสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันของ ประเทศกัมพูชา

มรดกโลก

 

หลวงพระบาง ประเทษลาว

ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นเมืองเก่าแก่เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538

มรดกโลก

 

มรดกโลกที่ว่านี้ อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เมือง หรืออนุสาวรีย์เสมอไป แต่รวมไปถึงป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ หรือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา และในโซนเอเชียนี้ มีที่เที่ยวที่พลาดไม่ได้เลย เพื่อชมความงามสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รู้อย่างนี้แล้ว แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกัน

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก www.Google.com