ป่าฮาลา-บาลา ตั้งอยู่ที่ไหน

ป่าฮาลา-บาลา นั้นตั้งอยู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทางภาคใต้ของประเทศไทยบ้านเรานี่เอง โดยที่เเห่งนี้ยังเป็นบ้านหลังสำคัญของนกเหงือกของไทยซึ่งเป็นนกที่หายากเเละอยู่ในความคุ้มครองของพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยะลาและนราธิวาส ป่าดิบชิ้นแห่งนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

จุดเด่นเเละกิจกรรมของป่าฮาลา-บาลา

ป่าฮาลา-บาลายังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่าหายากอยู่หลายชนิด อาทิ กระซู่ กระทิง สมเสร็จ นกเงือก เสือ เลียงผา และช้างป่า ในผืนป่าบาลา-ฮาลา พบพรรณไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น อาทิ ยางวาด ต้นสะหยาแดง ต้นหลุมพอ ต้นยวน และปาล์มหายาก อาทิ ปาล์มบังสูร ไม้กฤษณาเเละยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าจะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลย

กิจกรรมที่น่าสนใจของป่าบาลา-ฮาลา

  • ล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติความสวยงามในทะเลสาบเขื่อนบางลาง
  • จุดชมสัตว์และมีต้นไทรขึ้นเป็นจำนวนมากให้ศึกษา
  • ศึกษาพันธุ์สัตว์หายาก

ป่าฮาลา-บาลา

ชมนกป่าฮาลา-บาลา

ช่วงเวลาเหมาะสมในการมาท่องเที่ยว ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกลงมาไม่มากเกินไปนัก

การเดินทาง 

การเดินทางไปป่าบาลา-ฮาลา มีรายละเอียดดังนี้

  1. รถยนต์ สามารถเหมารถสองแถวได้ที่ตลาดอ้าเภอแว้งหรือสถานีรถไฟสุไหงโกลก แต่หากมารถยนต์ส่วนตัว ให้ขับไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4057 มุ่งหน้าไปยังอ้าเภอแว้ง จนถึงบ้านบูเก๊ะตา จะมีป้ายบอกทางให้ขับต่อไปก็จะถึงป่าฮาลา-บาลา

 

สำหรับผู้สนใจมาเดินท่อง ป่าบาลา-ฮาลา ต้องเตรียมร่างกาย และเตรียมสิ่งของที่มีความจ้าเป็นในการเดินป่าให้พร้อมสอบถามเกี่ยวกับทริปชมป่าฮาลา-บาลา ได้ที่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 0-2561-0777 ต่อ 1615 ได้นะคะ

 

ขอบคุณภาพจาก www.google.com